Česky English
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice
  11. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Grand prix Martinice 2021

Přehled soutěží
Startovní listina
Výsledková listina
Plánek kurzu
Fotky
Videa
27. 05. 2021 8:00 Skoková soutěž – do 90 cm
27. 05. 2021 9:45 Skoková soutěž – st. Z – 100 cm s návazným rozeskakováním
27. 05. 2021 13:00 Skoková soutěž st. ZL – 110 cm na čas
27. 05. 2021 15:30 Skoková soutěž – L** - 120 cm s návazným rozeskakováním
27. 05. 2021 18:00 Skoková soutěž S** – 130 cm na čas
28. 05. 2021 8:30 Skoková soutěž – do 110 cm na čas
28. 05. 2021 10:15 Skoková soutěž – 115 cm s návazným rozeskakováním
28. 05. 2021 13:30 Skoková soutěž S* – 125 cm na čas
28. 05. 2021 16:00 Skoková soutěž st. ST* – 135 cm na čas
29. 05. 2021 8:30 Skoková soutěž st. „ZL“ – 110 cm na čas
29. 05. 2021 10:15 Skoková soutěž st. L** – 120 cm – návazné rozeskakování
29. 05. 2021 13:30 Skoková soutěž st. S** – 130 cm
29. 05. 2021 16:00 Skoková soutěž st. ST** - 140 cm
30. 05. 2021 9:00 Skoková soutěž L* – 115 cm na čas
30. 05. 2021 9:50 Skoková soutěž st. "S*" – 125 cm
30. 05. 2021 11:45 Skoková soutěž st. "ST*" – 135 cm
30. 05. 2021 14:00 GRAND PRIX MARTINICE 2021

opatření COVID-19

 

 1. Všichni závodníci, rozhodčí, členové realizačního týmu a návštěvníci areálu musí při příjezdu do

areálu EQUITANA předložit, že splňují podmínky pro vstup, a to následujícím způsobem:

 

 1. a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s

negativním výsledkem, nebo

 1. b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-

2 s negativním výsledkem, nebo

 1. c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 1. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

 1. e) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

 1. f) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole

nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 1. g) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou

osobou, s negativním výsledkem, a organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku/

návštěvníku, který nesplní podmínky podle bodů a) až f), resp. v případě podle bodu g)

účastníku/návštěvníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní vstup do areálu

 

 1. Všichni závodníci, rozhodčí, členové realizačního týmu a návštěvníci areálu dále musí při příjezdu

do areálu EQUITANA odevzdat vyplněný self-reporting formulář v prostorách přejímky případně u z,

který je ke stažení u závodů v JIS nebo na webu www.csi-martinice.cz.

 

 1. V sobotu bude v čase 7.00 - 11.00 zajištěna možnost PŘETESTOVÁNÍ antigenními testy pro

účastníky, jimž v průběhu závodů vyprší platnost testu. Přetestování zajišťuje zdravotnické zařízení a

je tedy zdarma, pokud účastník nebyl na testu v předchozích 3 dnech. Je potřeba se prokázat

občanským průkazem a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přetestování bude probíhat v prostorách

salonku č. 7.

 

Z nařízení Státní veterinární správy ČR musí být splněny následující podmínky:

 

Opatření EHV:

 

 1. a) Vakcinace proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle

vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny, kůň musí být v době příjezdu v

imunitě proti tomuto onemocnění (většina vakcín 14 dní po vakcinaci), nebo

 1. b) laboratorní vyšetření na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru

z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je

datum odběru vzorku).

 

 1. Laboratorní vyšetření na infekční anémii koní (coggins test) s negativním výsledkem ne starším 12 měsíců.
 2. Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním dané akce.