Česky English
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice
  11. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Vyjádření k výsledkům žebříčku Jezdec Šampion Equitana Martinice 2018 Jsme velice rádi, že letošní jezdecká sezona v areálu Equitana se dá považovat v mnoha ohledech za úspěšnou.

K tomu samozřejmě dopomohlo několik nezbytných faktorů a všem, kteří si letošní Martinice užili patří velké poděkování za přízeň.

Rok 2018 přinesl v Martinicích i několik novinek, mezi které patří  žebříček Jezdec Šampion Equitana Martinice 2018.

Prvotní myšlenkou žebříčku bylo zpestření sezony pro jezdce a to se, dle našeho mínění, povedlo. 

Myšlenka našla pozitivní odezvu i u partnerů, a tak bylo možné oznámit jezdecké veřejnosti zavedení této novinky.

 Každý, kdo někdy tvořil podobné žebříčky, případně pravidla seriálových soutěží, ví, jak velmi náročný je to úkol . Snažíte se nasimulovat všechny varianty, které mohou nastat a stejně nastane varianta jiná. 

Z tohoto důvodu letos byly vyhlášeni dva vítězové žebříčku Jezdec Šampion v kategorii nadějí. 

Není tedy pravda, že byl někdo diskvalifikován, případně jinak poškozen. Vzhledem ke vzniklé situaci bylo rozhodnuto, že budou vyhlášeni vítězové dva, což bylo prezentováno již při závěrečném vyhodnocení a je to prezentováno i prostřednictvím médií. S partnerem této kategorie  je již domluveno dodání druhé koloběžky a ta bude v nejbližších dnech předána.

Bylo a je naším zájmem přinášet jezdcům příjemné zážitky a ne někoho jakkoli poškozovat.  Což jistě dokládá celý průběh letošní martinické sezony, v rámci které byly vyplaceny finanční ceny přesahující jeden milion korun a předány kromě jiných věcných cen i tři vozidla novým uživatelům.

 Přejme si, aby sezona 2019 byla alespoň tak úspěšná jako ta letošní.