Česky English
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice
  19. April 2018 - 22. April 2018

Martinice pro progam dárcovství kostní dřeně



Jelikož při Velké ceně Martinic 2014 odstartovalo celkem 815 dvojic, dovolujeme si oznámit výši našeho skromného příspěvku na rozvoj dárcovství kostní dřeně.

Všichni členové Asociace Český skokový pohár se i letos zavázali odvést na účet Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni částku 10,- Kč z každého startu. My v Martinicích jsme tedy uspořádali první kolo Českého skokového pohár  a slíbenou částku poukážeme ve výši rovných 10.000,-Kč. Doufáme jen, dokážeme pomoci alespoň malou měrou tomuto velmi potřebnému zdravotnickému programu.